Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2023-12-04  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА АВЧ БАЙНА

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДУНДЫН ШҮҮХЭЭР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ НАРААС ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА АВЧ БАЙНА.

Огноо: 2023-02-01  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ХЭРЭГ ХУВААРИЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

ХЭРЭГ ХУВААРИЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

Огноо: 2023-01-12  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОГТООЛ

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхийн мэдээллийн хаанаас авдаг вэ?Та шүүхэд итгэдэг үү?иргэн хэрэгтэй мэдээ мэдээллээ авч чадаж байна уу